Lập trình viên


Ngô Trần Sơn Lâm
0906824054
690 Cach Mang Thang 8 - Phuong Chanh Nghia - Thu Dau Mot - Binh Duong - Viet Nam
Đại học
Lập trình viên PHP
Tiếng Anh
Team leader IT