1

Nhân viên IT


Ưu tiên biết tiếng Anh giao tiếp
KCN Thạch Thất, Hà Nội
Nhật Bản
Việt Nam
Hà Nội
1

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành công nghệ thông tin.

- Có kinh nghiệm từ 1 - 3 năm làm về phát triển Web phần mềm.

- Ưu tiên biết thêm tiếng Anh (giao tiếp)

- Hiểu biết về ngôn ngữ lập trình: VB.NET, Delphi, HTML, CSS...

- Có khả năng lập trình Web.

- Có tinh thần làm việc nhóm và làm việc độc lập.

- Phát triên các dự án phần mềm trong công ty và tập đoàn.

- Sử dụng khả nẳng lập trình và cơ sở dữ lieu để phát triển vả triển khai các hệ thống phần mềm từ trong công ty cũng như các nhà máy khác trong tập đoàn.

- Hỗ trợ các phòng ban khác về lĩnh vực IT.

- Các công việc liên quan theo yêu cầu của cấp trên. 

Thương lượng
1

Thông tin công ty

Công ty Nhật Bản chuyên sản xuất, thiết kế và chế tạo các loại bảng mạch in điện tử (PCB), lắp ráp linh kiện điện tử lên bảng mạch, lắp ráp các sản phẩm điện tử hoàn chỉnh (EMS). 

Bảng mạch in điện tử

5000 người
Toàn Hà Nội