1

Nhân viên Tài chính cấp cao


Tiếng Anh
KCN Nomura
Nhật Bản
Việt Nam
Hải Phòng
3 năm

Tốt nghiệp đại học chính quy các chuyên ngành kinh tế hoặc kế toán (Tốt nhất là kế toán)

Thành thạo tiếng Anh cả 4 kỹ năng (Biết tiếng Nhật càng tốt)

Sử dụng thành thạo vi tính

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán và thuế ít nhất 3 năm

 

Lập các quy trình, quy định trong hoạt động tài chính kế toán

Theo dõi việc tuân thủ các quy định nội bộ về tài chính

Quản lý, theo dõi tình hình kê khai và nộp thuế của công ty

Làm việc với các Công ty tư vấn thuế

Làm việc với các đoàn thanh tra thuế

Quản lý, theo dõi tình hình sử dụng tài sản cố định thực tế, kiểm tra theo dõi việc hạch toán kế toán TSCĐ

Công việc là quản lý chứ không làm kế toán trực tiếp

10.000.000 - 15.000.000
3

Thông tin công ty

Công ty Nhật Bản

Thời gian làm việc 7,5h/ngày

Ít tăng ca thêm giờ (Nếu có sẽ được hưởng lương tăng ca theo đúng quy định của luật lao động)

Tăng lương hàng năm theo quy định của Công ty

Thưởng 1 năm / lần (Theo quyết định của Tổng giám đốc), Hệ số thưởng lớn hơn bậc 1

Được đi du lịch hàng năm (Theo quyết định của Tổng giám đốc)

Được nghỉ 4 CN và 2 T7 / tháng

Nghỉ lễ dài

Được đóng đầy đủ các loại bảo hiểm theo quy định của nhà nước (Lương đóng bảo hiểm theo tổng thu nhập)

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm

Được đào tạo

Sản xuất, kinh doanh hệ thống dây dẫn điện cho xe ô tô

 

1000
Xe bus đưa đón các tuyến nội thành HP. Tuyến ngoại thành có tuyến Thủy Nguyên, Tiên Lãng, Vĩnh Bảo