1

Nhân viên phiên dịch tiếng Hàn


Tiếng hàn
KCN Tràng Duệ
Hàn Quốc
Việt Nam
Hải Phòng
Chấp nhận không KN

- Tốt nghiệp đại học, cao đẳng chuyên ngành tiếng Hàn hoặc chuyên ngành khác.

- Tiếng hàn giao tiếp tốt, topik4 trở lên.

- Nam dưới 30t, chấp nhận không có kinh nghiệm.

- Phiên dịch xưởng sản xuất.

- Công việc tro đổi khi phỏng vấn.

Thương lượng
1

Thông tin công ty

- Công ty Hàn

- Sản xuất linh kiện điện tử.

500 người.
Thương lượng