1

Nhân viên biên phiên dịch văn phòng.


Tiếng hàn
KCN Vsip
Hàn Quốc
Việt Nam
Bắc Ninh
Chấp nhận sinh viên mới ra trường.

- Tốt Nghiệp đại học, cao đẳng chuyên ngành tiếng Hàn hoặc chuyên ngành khác.

- Chấp nhận sinh viên mới ra trường, topik4 trở lên.

 

- Biên phiên dịch tài liệu, các cuộc họp.

- Thỉnh thoảng xướng dưới xưởng cùng sếp Tổng

- Công việc trao đổi khi đến phỏng vấn.

Thương lượng
1

Thông tin công ty

- Công ty Hàn

- Sản xuất linh kiện điện tử.

1000 người
Đại học thương mại, Thanh Xuân, Ecopark, Cầu Phù Đổng.