1

Control customs declaration cargo staff


Tiếng Anh/ Tiếng Hàn
KCN Tràng Duệ
Hàn Quốc
Việt Nam
Hải Phòng
3 năm kinh nghiệm trở lên

1. Prefer male staff if possible

2. Experience in customs declaration.

3. Experience working at a foreign company (especially Korean)

4. Experience in the field more than three years

5. English should be possible above the intermediate level

Control customs declaration cargo.

Thương lượng
1

Thông tin công ty

Khách hàng của Gjobs là công ty có vốn đầu tư 100% Hàn Quốc

Dịch vụ 

30-50
Có xe về Hải Dương, Hải Phòng