1

Office staff


Tiếng Anh/ Tiếng Hàn
KCN Tràng Duệ
Hàn Quốc
Việt Nam
Hải Phòng
3 năm kinh nghiệm trở lên

1.      Prefer male staff if possible

2.      Three years experience in PIT tax for traveller

3.      Experience in purchase.

4.      Experience working at a foreign company (especially Korean)

5.      English should be possible above the intermediate level.

PIT tax for traveller and have purchase experience.

Thương lượng
1

Thông tin công ty

Khách hàng của Gjobs là công ty có vốn đầu tư 100% Hàn Quốc

Dịch vụ 

20-50
Có xe về Hải Dương, Hải Phòng