1

Logistics Supervisor


Tiếng Anh
Hải Phòng
Việt Nam
Việt Nam
Hải Phòng
1 năm kinh nghiệm trong công ty có vốn đầu tư nước ngoài

- Nam, 1 năm kinh nghiệm làm trong công ty sản xuất của nước ngoài.
- Có kinh nghiệm truyền tờ khai và soát xét bộ chứng từ, chạy lệnh, và điều phối phương tiện vận tải. 
- Nắm vững các hình thức giao hàng. 
- Có khả năng đi công tác ngoại tỉnh (Hà Nam, Thái Bình, Hưng Yên, Hải Dương, Bắc Ninh, Hà Nội). Nếu biết lái xe và có kinh nghiệm làm hàng air sẽ là một lợi thế.

- Giám sát các hoạt động logistics

Thương lượng
1

Thông tin công ty

Công ty cổ phần đầu tư Ginex

Thương mại và dịch vụ

30 người
SĐT: 0936 707 479 (Mr. Long). Email: [email protected]