1

Nhân viên làm thủ tục hải quan


Tiếng Anh
Hà Nam
Việt Nam
Việt Nam
Hà Nam
01 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương

- Nam/nữ, ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. 
- Có kinh nghiệm soát xét bộ chứng từ và làm thủ tục thông quan hàng hóa. 
- Có kinh nghiệm chạy lệnh, và điều phối phương tiện vận tải. 
- ƯV có hộ khẩu tại huyện Duy Tiên, Hà Nam, kinh nghiệm làm hàng air cho ngành điện tử sẽ là một lợi thế

- Làm thủ tục hải quan

Thương lượng
1

Thông tin công ty

Công ty cổ phần đầu tư Ginex

Thương mại và dịch vụ

30 người
SĐT: 0936 707 479 (Mr. Long). Email: [email protected]