1

KỸ SƯ PHÒNG QUẢN LÝ THIẾT BỊ


Japanese
KCN Thạch Thất, Hà Nội
Nhật Bản
Việt Nam
Hà Nội
1

N2, Nam, ưu tiên tốt nghiệp Đại học chuyên ngành, tiếng Nhật nghe nói đọc viết tốt

- Quản lý, sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị sản xuất.

- Lập kế hoạch và triển khai bảo trì, bảo dưỡng, đảm bảo hiệu suất của thiết bị.

- Hỗ trợ vận chuyển, lắp đặt thiết bị máy móc.

- Thực hiện các yêu cầu công việc khác để đạt được mục tiêu chung của cả phòng. 

Thương lượng
1

Thông tin công ty

Công ty Nhật Bản

Bảng mạch điện tử

5000 người
Toàn Hà Nội