1

Sales Assistant manager


English
KCN Quế Võ
Đa Quốc Gia
Việt Nam
Bắc Ninh
2

Kinh nghiệm sales B2B, tiêng anh chuẩn để làm viêc trực tiếp với BOD

Ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm trong ngành dệt may, may mặc

Quản lý, chăm sóc khách hàng

1300 USD
1

Thông tin công ty

Công ty Ấn Độ

Sản phẩm dệt may,

3000
Hà Nội về nhà máy