1

Phiên dịch tiếng Hàn


tiếng hàn
KCN Tràng Duệ, An Dương
Hàn Quốc
Việt Nam
Hải Phòng
0

-Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên,

- Tiếng Hàn topik4 ( nghe nói tốt)

- Sử dụng được tin học văn phòng

 

-Biên, phiên dịch văn phòng tài liệu,

-Dịch họp 

-Làm việc theo sự chỉ đạo của cấp trên

thương lượng
2

Thông tin công ty

- Công ty nhỏ , vốn của Hàn Quốc, sản xuất điện tử

-Điện tử

100-200
không có xe đưa đón